Lakota Medallion Gray/ Tan Rug

Jaipur

SKU: JPRUG151704